“Hagudi Põhikool on vastutustundlikke maailmakodanikke kasvatav
kogukonnakool.” 

Hagudi Põhikooli sõbralik koolipere ootab algavast õppeaastast oma
meeskonda

TÖÖÕPETUSE ÕPETAJA (0,2 ametikohta)

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata aadressil direktor@hagudi.ee.

Lisainfo tel 48 71 499.