“Hagudi Põhikool on vastutustundlikke maailmakodanikke kasvatav
kogukonnakool.” 

Hagudi Põhikooli sõbralik koolipere ootab algavast õppeaastast oma
meeskonda
INGLISE KEELE ÕPETAJA (1,0 ametikohta)
MATEMAATIKAÕPETAJA (1,0 ametikohta)
LOODUSAINETE ÕPETAJA (0,5 ametikohta)
LOGOPEED-ERIPEDAGOOG (0,6 ametikohta)

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palume saata
1.juuniks aadressil direktor@hagudi.ee.

Lisainfo tel 48 71 499.