Päevakava

1. tund 08.10 – 08.55

2. tund 09.05 – 09.50

3. tund 10.00 – 10.45

söögivahetund 10.45 – 11.00 (1. – 5. klass)

4. tund 11.00 – 11.45 (1. – 5. klass)

10.55 – 11.40 (6. – 9. klass)

söögivahetund 11.40 – 11.55 (6. – 9.klass)

5. tund 11.55 – 12.40

6. tund 12. 50 – 13.35

pikapäeva oode 13.35 – 13.45

7. tund 13.45 – 14.30

8. tund 14.30 – 15.25

       Pikapäevarühm 13:00 – 14:30

                Õpetajad: Anu Pekkermann (E) ja Liivi Joasaare (T, K, N)

—————————————————————————————-

Trimestrid 2016/2017

I trimester       1. september 2016 – 25. november 2016

II trimester     28. november 2016 – 3. märts 2017

III trimester      6. märts 2017 –  6. juuni 2017

—————————————————————————————-

Koolivaheajad 2016/2017

Sügisvaheaeg  22. oktoober 2016 – 30. oktoober 2016

Talvevaheaeg  23. detsember 2016 – 8. jaanuar 2017

Kevadvaheaeg 18. märts 2017 – 26. märts 2017

Suvevaheaeg  7. juuni 2017 – 31. auguist 2017

—————————————————————————————

Põhikooli ühtsete ülesannetega eksamid

– eesti keel ja kirjandus (kirjalik) 1. juuni 2017 a.

– matemaatika (kirjalik) 7. juuni 2017 a.

– valikeksam: bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias,

                         ajaloos, ühiskonnaõpetuses 13. juuni 2017 a.

– valikeksam inglise, saksa, vene keeles võõrkeelena (kirjalik, suuline) 13. juuni 2017 a.

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

3. klassi tasemetööd

1) eesti keel (kirjalik) 10.mai 2017 a.

2) matemaatika (kirjalik) 16. mai 2017 a.

6. klassi tasemetööd

1) eesti keel (kirjalik) 3. mai 2017 a.

2) matemaatika 9. mai 2017 a.

3) muu õppeaine (kirjalik) 18.mai 2017 a.