Hagudi Põhikooli Siilipere rühm alustab tööd 31. juulist 2017 (rühm on avatud mõlema rühma

lastele), Mürakarude rühm 14. augustist 2017

 

Lasteaed 2016 / 2017

 “Siilipere”           11 tüdrukut ja 12 poissi

Helen Mäevälja

Maimu Aava

Ave Kitsapea – õpetaja abi

“Mürakarud”       12 tüdrukut ja 8 poissi

Elle Koolma

Silvi Orgusaar

Heveli Martpõld – õpetaja abi