Lea Vendik direktor, matemaatika direktor@hagudi.ee

telefon: 4871499

Anu Pekkermann õppealajuhataja, inimeseõpetus,

eesti keel, klassijuhataja,

HEV koordinaator

lasteaed@hagudi.ee

telefon 4871499

Eva Orav eesti keel ja kirjandus, klassijuhataja, karjäärikoordinaator  hagudieesti@gmail.com
Eve Vaidla klassiõpetaja, klassijuhataja  eve.vaidla@gmail.com
Liivi Joasaare klassiõpetaja, klassijuhataja, pikapäevarühm  liivijoasaare@gmail.com
Pilvi Pärnapuu muusikaõpetus, klassiõpetaja, klassijuhataja  pilvi15@gmail.com
Ülle Seisonenen inglise keel, klassijuhataja  ulle.seisonen@gmail.com
 Aksella Piiliste kunstiõpetus, ajalugu, ühiskonnaõpetus, klassijuhataja
 Tuulike Pajumets kehaline kasvatus  pajutuul@gmail.com
 Siret Krill loodusained, keemia  siret.opetaja@gmail.com
 Toivo Niinemets füüsika
 Elgi Salong vene keel  elgisaloni@hot.ee
Argo Niinemets muusikaõpetus  argo232@gmail.com
Rein Voorel matemaatika  voorel@hot.ee
Sandra Jõesar tööõpetus
tööõpetus
Lea Vallek tugiisik, abiõpetaja
Helen Mäevälja lasteaiaõpetaja
Maimu Aava lasteaiaõpetaja
Elle Koolma lasteaiaõpetaja
Silvi Orgusaar lasteaiaõpetaja
Heveli Martpõld lasteaiaõpetaja abi
Ave Kitsapea lasteaiaõpetaja abi
Kersti Hint lasteaiaõpetaja abi
Anneli Sarapuu kokk
Galina Liibek kokk
Merike Tammsalu puhastusteenindaja
Margit Kivitoa puhastusteenindaja
Tarmo Härma majandusjuhataja tarmo@hagudi.ee

telefon: 5655782

Mait Merdikes remondimees
Aivar Arak IT-admin, bussijuht, vaba aja keskus

klassijuhataja,

 huvikeskus@hagudi.ee

telefon: 5142714