Lea Vendik direktor, matemaatika direktor@hagudi.ee

telefon: 4871499

Anu Pekkermann õppealajuhataja, inimeseõpetus,

eesti keel, klassijuhataja,

HEV koordinaator

lasteaed@hagudi.ee

telefon 4871499

Eva Orav eesti keel ja kirjandus, klassijuhataja, karjäärikoordinaator  hagudieesti@gmail.com
Eve Vaidla klassiõpetaja, klassijuhataja  eve.vaidla@gmail.com
Liivi Joasaare klassiõpetaja, klassijuhataja, pikapäevarühm  liivijoasaare@gmail.com
Pilvi Pärnapuu muusikaõpetus, klassiõpetaja, klassijuhataja   pilvi15@gmail.com
Ülle Seisonenen inglise keel, klassijuhataja  ulle.seisonen@gmail.com
 Aksella Piiliste kunstiõpetus, ajalugu, ühiskonnaõpetus, klassijuhataja  
 Tuulike Pajumets kehaline kasvatus   pajutuul@gmail.com
 Siret Krill loodusained, keemia  siret.opetaja@gmail.com
 Toivo Niinemets füüsika   
 Elgi Salong vene keel   elgisaloni@hot.ee
Argo Niinemets muusikaõpetus  argo232@gmail.com
Rein Voorel matemaatika  voorel@hot.ee
Sandra Jõesar tööõpetus  
Aivar Lips tööõpetus  
Lea Vallek tugiisik, abiõpetaja  
Helen Mäevälja lasteaiaõpetaja  
Maimu Aava lasteaiaõpetaja  
Elle Koolma lasteaiaõpetaja  
Silvi Orgusaar lasteaiaõpetaja  
Heveli Martpõld lasteaiaõpetaja abi  
Ave Kitsapea lasteaiaõpetaja abi  
Kersti Hint lasteaiaõpetaja abi  
Anneli Sarapuu kokk  
Galina Liibek kokk  
Merike Tammsalu puhastusteenindaja  
Margit Kivitoa puhastusteenindaja  
Tarmo Härma majandusjuhataja tarmo@hagudi.ee

telefon: 5655782

Mait Merdikes remondimees  
Aivar Arak IT-admin, bussijuht, vaba aja keskus

klassijuhataja, 

 huvikeskus@hagudi.ee

telefon: 5142714